O prevodu

Prevod slovite mojstrovine barona Janeza Vajkarda Valvasorja Die Ehre des Hertzogthums Crain v slovenski jezik, delu o katerem so doslej mnogi govorili, le redki pa so ga zares videli in brali.

Po tristosedemindvajsetih letih Slavo vojvodine Kranjske lahko prvikrat v celoti preberete v slovenskem jeziku!

  • Prvikrat je Slava Vojvodine Kranjske, od prve do zadnje strani, od platnice do platnice, vključno s pikami, vejicami in opombami prevedena v sodoben, razumljiv slovenski jezik.
  • Prevod kljub časovni oddaljenosti odlično ohranja duha in patino izvirnika.
  • Prevod in študije originala so natisnjeni na več kot 4500 straneh velikega formata, opremljeni s 528 bakrorezi in 24 prilogami.
  • Oblikovanje je posneto po izvirniku.
  • Vsebina vsake strani prevoda se ujema z vsebino iste strani izvirnika
  • Tisk in vezava sta visoke kakovosti, uporabljeni so odlični materiali, ročno platničenje, zlatotisk ...
  • Naklada Slave vojvodine Kranjske je omejena, vsi izvodi so zaradi številčenja unikatni.

Meščanska izdaja

Samo 1.500 kaligrafsko oštevilčenih unikatnih izvodov, ročna vezava, reciklirano usnje, zlatotisk, polokrogel hrbet, kapital trak, zaznamovalni trak, kartonasti šuber. Vsi kupci prejmejo še zemljevid Vojvodine Kranjske.

Bibliografska izdaja

Samo 500 kaligrafsko oštevilčenih unikatnih izvodov, ročna vezava, pravo goveje usnje, zlatotisk in zlata obreza, polokrogel rebrasti hrbet, kapital trak, zaznamovalni trak, ročno narejene usnjene šatulje. Vsi kupci prejmejo še bele rokavice in zemljevid Vojvodine Kranjske.

Slava vojvodine Kranjske

Petnajst knjig, 528 bakrorezov in 24 prilog je vezanih v štiri dele, spremne študije so izdane v dodatnem, petem delu. Vseh pet knjig obsega preko 4.500 strani velikega formata 20,5 x 33 cm.

Prvi slovenski prevod

Slava je prevedena v sodoben slovenski jezik, prevajalci so se potrudili ohraniti patino; duh in miselni tok tedanjega časa. Kljub množici pridevnikov in prislovov ter neskončnem številu baročnih podredij, so ohranjene vse skladnje. Le kdor pozna izvirnik, se zaveda, kakšne ovire so morali premagati prevajalci, da so vse to besedje in izrazje prelili v slovenski jezik. Z vztrajnim delom, ki sta ga vodili polihistorsko znanje in ljubezen, so ustvarili nesporni prevajalski presežek.

Valvasor je svojo Slavo pisal tako, kot se je v 17. stoletju pisalo knjige; glavno ločilo je bila poševnica, ki v besedilu ne opravlja funkcije današnje vejice ali podpičja; - poševnica je bila zgolj bralno znamenje, ki označuje predah pri glasnem branju. V 17. stoletju se je namreč knjige bralo (le) na tak način. Debenjakovi so nam v svojem prevodu ohranili to posebnost - brez za današnji čas motečih poševnic. Slava se najlepše bere glasno!

Slava vojvodine Kranjske

Oblikovanje

Prestižne knjige vsebinsko in oblikovno ohranjajo vse lastnosti izvirnika. Zaradi vseh dosedanjih sklicevanj in citiranj izvirnika Slave vojvodine Kranjske smo ohranili tudi Valvasorjevao originalno paginacijo strani, ki se v prevodu vsebinsko pokrivajo z izvirnikom. To pomeni, da je vsebina, ki je v izvirniku na neki določeni strani knjige, še vedno na prav isti strani prevoda - sklicevanja na izvirnik tako veljajo tudi v prevodu.

Že iz izvirnika je jasno razbrati, da je šlo Valvasorju in njegovi ekipi za podrobna vprašanja medsebojnih proporcev, za uskladitev besedila z bakrorezi, za pravilno razmerje med tekstom in praznim prostorom, za ureditev dekorativnih in tekstovnih sestavin, skratka: za grafično lepoto, katere skrivnost je, zlasti v lepoti in notranji harmoniji vsega; tudi najmanjših sestavnih delcev. Ohranili smo inicialke iz obdobja 17. stoletja, množico različnih fontov ter njihovih velikosti, dvokolonski potek besedila, črkovno paginacijo in izvirno paginacijo tiskarskih pol. Latinske dele besedil, citate in priloge, smo ohranili v tekočem besedilu prevoda, njihovi prevodi pa so v dodatku na koncu knjige. Vse opombe pod črto so izvirne, prevajalci so v prvi knjigi dodali le dve ali tri. Ohranili smo tudi stranske opombe, ki so bralcu nekdaj in še danes omogočajo hitro orientacijo in iskanje po vsebini poglavji.

Bakrorezi so povzeti po digitalnem izvodu izvirnika, ki ga hrani Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani in izvirnika v lasti ZDK.

Tisk in vezava

Slava vojvodine Kranjske ni le knjiga, je kulturno-zgodovinski spomenik, eden največjih, kar jih premoremo in vrhunska knjižna mojstrovina. V tiskarni Gorenjski tisk storitve d.o.o., ki dosega najvišjo kakovost med tiskarnami pri nas, so Slavo izdelali iz najodličnejših materialov, odlikuje jo izjemen tisk, zlatotisk, rebrasti hrbet, prvovrsten papir in usnje ter ročna vezava, ki bodo kljubovali vsem izzivom časa.

Spletno mesto uporablja lastne analitične piškotke, da lahko spremljamo obiskanost in posledično prilagajamo in izboljšujemo vsebine. Več informacij o piškotkih najdete na tej povezavi.